ห้องพัก ภูหมอกดาวรีสอร์ท

ห้องตะวันรุ่ง

4,990 บาท/คืน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi cupiditate delectus dolore fugit iste laudantium maxime modi molestias necessitatibus, officiis quasi quia rem saepe sit sunt suscipit velit vero, voluptas!

ห้องชมจันทร์

3,990 บาท/คืน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi cupiditate delectus dolore fugit iste laudantium maxime modi molestias necessitatibus, officiis quasi quia rem saepe sit sunt suscipit velit vero, voluptas!

ห้องระเบียงรัก 1

3,990 บาท/คืน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi cupiditate delectus dolore fugit iste laudantium maxime modi molestias necessitatibus, officiis quasi quia rem saepe sit sunt suscipit velit vero, voluptas!

ห้องสุดรัก

4,990 บาท/คืน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi cupiditate delectus dolore fugit iste laudantium maxime modi molestias necessitatibus, officiis quasi quia rem saepe sit sunt suscipit velit vero, voluptas!

ภูหมอกดาว รีสอร์ท
เบอร์โทรศัพท์: 098-494-5626, 095-397-9366, อีเมล: bookingphumorkdao@gmail.com